Welkom bij het ABA Huis

"De plek waar kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen"

Bij het ABA Huis geloven we dat íeder kind zich kan ontwikkelen en ieder kind hier ook recht op heeft. Soms kunnen kinderen (nog) niet naar school of hebben ze op school extra begeleiding nodig. Het ABA Huis wil kinderen de juiste context en de mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we door elk kind op een positieve manier te benaderen.

Het ABA Huis

Alles onder 1 dak

Het ABA Huis, alles onder 1 dak, alles in huis om kinderen de juiste context en mogelijkheden te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Want iéder kind kan zich ontwikkelen én heeft hier recht op. Kinderen krijgen bij het ABA Huis dagelijks, als onderdeel van de dagbehandeling, één-op-één begeleiding, maar ook begeleiding in groepsverband. Wekelijks krijgen kinderen individuele behandeling van een logopedist. Ouders en professionals kunnen voor hun hulpvraag ook bij het ABA Huis terecht.

Veel gestelde vragen

Vragen van ouders

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, in het Nederlands vertaald: Toegepaste gedragsanalyse. ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme maar geeft ook grote vooruitgang bij bijvoorbeeld AD(H)D en diverse gedragsproblemen. Lees hier meer over ABA.

Het ABA Huis richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 tot 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis.

Het ABA Huis legt u in een animatievideo stap voor stap uit hoe u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt. Klik hier voor de animatievideo. Let op: het wijkteam/jeugdteam moet bij de aanmelding betrokken zijn.
Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er wel een wachtlijst is, verwijzen wij u door naar andere organisaties in de regio. Neem contact op met de locatie bij u in de buurt om navraag te doen naar de actuele wachtlijst.

U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Neem contact op met de locatie bij u in de buurt om een afspraak te maken voor een kennismaking.

Vragen van professionals

De dagbehandeling van het ABA Huis is er voor kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 tot 8 jaar. Lees daar hier meer over.

De schoolbegeleiding is er voor kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken op het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs en voor leerkrachten die coaching willen in het werken volgens de principes van ABA.

Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen, als hier wel sprake van is dan verwijzen we u door naar andere organisaties in de regio. Neem contact op met de locatiemanager of de coördinator schoolbegeleiding om navraag te doen naar de actuele wachtlijst. 

Een KDC is er voor kinderen met een (ernstig) verstandelijke beperking tot 18 jaar. Er worden verschillende methodieken toegepast en er wordt ook zorg geboden aan kinderen met een lichamelijke beperking. Het ABA Huis richt zich op jonge kinderen tot 8 jaar die op dit moment niet naar school kunnen. Het ABA Huis werkt ontwikkelingsgericht en volgens de principes van ABA in 1 tot 3 jaar naar een passende vervolgplek binnen het onderwijs. Het ABA Huis biedt geen zorg aan kinderen met een lichamelijke beperking.

Voor vragen over de dagbehandeling kunt u contact opnemen met de locatiemanager van de locatie bij u in de buurt. Klik hier voor de contactgegevens. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager/teamleider bij u in de regio.

Dagbehandeling

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen, in plaats van dat zij naar school of bijvoorbeeld naar een kinderdagcentrum gaan. Bij het ABA Huis komen de kinderen in een vaste, kleine groep van 6 tot 8 kinderen en wordt er dagelijks gewerkt aan doelen die individueel voor hen zijn opgesteld door een multidisciplinair team.

Voor wie is de dagbehandeling bedoeld?
Het ABA Huis richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Tijdens de aanmeldprocedure wordt er samen gekeken of het ABA Huis een passende groep heeft voor uw kind. Klik hier voor meer informatie over onze doelgroep.

Team Dagbehandeling
Ons gemotiveerde en betrokken team heeft zich ter aanvulling op opleiding(en) en ervaring, gespecialiseerd in het werken volgens de principes van ABA. De begeleiders op de groepen staan onder supervisie van behandelaren en logopedisten. Onze behandelaren zijn BCBA® (Board Certified Behavior Analyst®, voor info zie www.bacb.com ) of volgen hiervoor de opleiding aan de Florida Institute of Technology.

Klik hier voor meer informatie over dagbehandeling

Klik hier voor de aanmeldroute dagbehandeling

Klik hier voor de zorgroute dagbehandeling

Ouderbegeleiding

Denkt u dat u en uw gezin baat zouden kunnen hebben bij wat extra begeleiding thuis? Op Weg, de zusterorganisatie van het ABA Huis helpt u graag.

Op Weg biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving, thuis of op locatie in de regio’s Rijnmond e.o., Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid.

Op Weg kijkt met u mee welke hulpvragen u precies heeft en maakt samen met u een plan op maat. 

Meer informatie over de ouderbegeleiding van Op Weg?

Schoolbegeleiding

Hulpvraag
Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een kind begeleiding nodig heeft op school. Misschien heeft hij ondersteuning nodig om beter tot leren te komen? Zijn er hulpvragen op sociaal gebied? Of is er sprake van gedragsproblematiek?

Aan wie?
Op Weg, de zusterorganisatie van het ABA Huis, biedt individuele begeleiding aan kinderen op school en begeleiding aan leerkrachten. Dit doen wij in het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Op Weg biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving, thuis of op locatie in de regio’s Rijnmond e.o., Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid.

Begeleiding op maat
Op Weg werkt op maat en wil de begeleiding bieden die nodig is, dit betekent dat niet iedere begeleiding er hetzelfde uitziet. Aan de hand van observaties en gesprekken met betrokkenen wordt er een zorgplan opgesteld met daarin de doelen waar we aan gaan werken. Daarnaast maken we afspraken over de vorm van de begeleiding, deze is afhankelijk van de hulpvraag en de financiering.

Begeleidingsvormen
De volgende vormen van begeleiding worden het meest ingezet

Meer informatie over de aanmeldroute schoolbegeleiding van Op Weg?

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.