Welkom bij het ABA Huis

"De plek waar kinderen
zich optimaal kunnen ontwikkelen"

Bij het ABA Huis geloven we dat íeder kind zich kan ontwikkelen en ieder kind hier ook recht op heeft. Soms kunnen kinderen (nog) niet naar school of hebben ze op school extra begeleiding nodig. Het ABA Huis wil kinderen de juiste context en de mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we door elk kind op een positieve manier te benaderen.

Het ABA Huis

Alles onder 1 dak

Het ABA Huis, alles onder 1 dak, alles in huis om kinderen de juiste context en mogelijkheden te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Want iéder kind kan zich ontwikkelen én heeft hier recht op. Kinderen krijgen bij het ABA Huis dagelijks, als onderdeel van de dagbehandeling, één-op-één begeleiding, maar ook begeleiding in groepsverband. Wekelijks krijgen kinderen individuele behandeling van een logopedist. Ouders en zorgprofessionals kunnen voor hun hulpvraag ook bij het ABA Huis terecht.

Informatie voor ouders

Uw zoon of dochter heeft hulp nodig in zijn/haar ontwikkeling. Bent u op zoek naar een geschikte behandeling/begeleiding voor uw zoon of dochter? Het ABA Huis is wellicht de juiste plek.
U heeft uiteraard veel vragen. De meest gestelde vragen mét antwoorden vindt u hier.
Klik hier

Informatie voor zorgprofessionals

Een van uw cliënten/leerlingen heeft hulp nodig in zijn/haar ontwikkeling. Bent u op zoek naar een geschikte setting voor hem/haar? Het ABA Huis biedt wellicht de passende zorg. Uiteraard kan het ABA Huis niet ieder kind helpen.
De meest gestelde vragen mét antwoorden vindt u hier.
Klik hier

Dagbehandeling

Ouderbegeleiding

Schoolbegeleiding

Veel gestelde vragen

Vragen van ouders

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, in het Nederlands vertaald: Toegepaste gedragsanalyse. ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme maar geeft ook grote vooruitgang bij bijvoorbeeld AD(H)D en diverse gedragsproblemen. Lees hier meer over ABA.

Het ABA Huis richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 tot 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis.

Het ABA Huis legt u in een animatievideo stap voor stap uit hoe u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt. Klik hier voor de animatievideo. Let op: het wijkteam/jeugdteam moet bij de aanmelding betrokken zijn.
Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er wel een wachtlijst is, verwijzen wij u door naar andere organisaties in de regio. Neem contact op met de locatie bij u in de buurt om navraag te doen naar de actuele wachtlijst.

U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Neem contact op met de locatie bij u in de buurt om een afspraak te maken voor een kennismaking.

Nee, dat kan helaas niet. Wij bieden enkel ouderbegeleiding thuis aan ouders van kinderen die naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen. Klik hier voor meer informatie over schoolbegeleiding.

Vragen van zorgprofessionals

De dagbehandeling van het ABA Huis is er voor kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 tot 8 jaar. Lees daar hier meer over.

De schoolbegeleiding is er voor kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken op het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs en voor leerkrachten die coaching willen in het werken volgens de principes van ABA.

Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen, als hier wel sprake van is dan verwijzen we u door naar andere organisaties in de regio. Neem contact op met de locatiemanager of de coördinator schoolbegeleiding om navraag te doen naar de actuele wachtlijst. 

De aanmeldroute voor schoolbegeleiding loopt via de coördinator schoolbegeleiding, Lotte Schreurs (lotte@abahuis.nl). Lees hier welke stappen hiervoor nodig zijn.  

Een KDC is er voor kinderen met een (ernstig) verstandelijke beperking tot 18 jaar. Er worden verschillende methodieken toegepast en er wordt ook zorg geboden aan kinderen met een lichamelijke beperking. Het ABA Huis richt zich op jonge kinderen tot 8 jaar die op dit moment niet naar school kunnen. Het ABA Huis werkt ontwikkelingsgericht en volgens de principes van ABA in 1 tot 3 jaar naar een passende vervolgplek binnen het onderwijs. Het ABA Huis biedt geen zorg aan kinderen met een lichamelijke beperking.

Voor vragen over de dagbehandeling kunt u contact opnemen met de locatiemanager van de locatie bij u in de buurt. Klik hier voor de contactgegevens.

Voor vragen over de schoolbegeleiding kunt u terecht bij de coördinator schoolbegeleiding Lotte Schreurs (lotte@abahuis.nl).

Klik hier voor meer informatie over schoolbegeleiding.

U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager/teamleider bij u in de regio.

Dagbehandeling

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen, in plaats van dat zij naar school of bijvoorbeeld naar een kinderdagcentrum gaan. Bij het ABA Huis komen de kinderen in een vaste, kleine groep van 6 tot 8 kinderen en wordt er dagelijks gewerkt aan doelen die individueel voor hen zijn opgesteld door een multidisciplinair team.

Voor wie is de dagbehandeling bedoeld?
Het ABA Huis richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Tijdens de aanmeldprocedure wordt er samen gekeken of het ABA Huis een passende groep heeft voor uw kind. Klik hier voor meer informatie over onze doelgroep.

Team Dagbehandeling
Ons gemotiveerde en betrokken team heeft zich ter aanvulling op opleiding(en) en ervaring, gespecialiseerd in het werken volgens de principes van ABA. De begeleiders op de groepen staan onder supervisie van behandelaren en logopedisten. Onze behandelaren zijn BCBA® (Board Certified Behavior Analyst®, voor info zie www.bacb.com ) of volgen hiervoor de opleiding aan de Florida Institute of Technology.

Klik hier voor meer informatie over dagbehandeling

Klik hier voor de aanmeldroute dagbehandeling

Klik hier voor de zorgroute dagbehandeling

Ouderbegeleiding

Gaat uw kind naar de dagbehandeling van het ABA Huis en denkt u dat u en uw gezin baat zouden kunnen hebben bij wat extra begeleiding thuis? Het ABA Huis helpt u graag. We kijken met u mee welke hulpvragen u precies heeft en samen maken we een plan op maat.

Het ABA Huis biedt enkel ouderbegeleiding aan ouders waarvan het kind naar onze dagbehandeling gaat. Hierdoor kennen wij uw kind al goed en kunnen we samen met u één lijn trekken tussen de situatie thuis en op de groep. Dit is herkenbaar en brengt rust voor uw kind, samen zorgen we ervoor dat we de gestelde doelen sneller kunnen behalen!

Meer informatie over de ouderbegeleiding?

Schoolbegeleiding

Hulpvraag
Er zijn tal van redenen te bedenken waarom een kind begeleiding nodig heeft op school. Misschien heeft hij ondersteuning nodig om beter tot leren te komen? Zijn er hulpvragen op sociaal gebied? Of is er sprake van gedragsproblematiek?

Aan wie?
Het ABA Huis biedt individuele begeleiding aan kinderen op school en begeleiding aan leerkrachten. Dit doen wij in het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Begeleiding op maat
Het ABA Huis werkt op maat en wil de begeleiding bieden die nodig is, dit betekent dat niet iedere begeleiding er hetzelfde uitziet. Aan de hand van observaties en gesprekken met betrokkenen wordt er een zorgplan opgesteld met daarin de doelen waar we aan gaan werken. Daarnaast maken we afspraken over de vorm van de begeleiding, deze is afhankelijk van de hulpvraag en de financiering.

Begeleidingsvormen
De volgende vormen van begeleiding worden het meest ingezet

Meer informatie over de aanmeldroute schoolbegeleiding?

right-quote
“Ik ben zelf directeur van een grote basisschool en de ervaringen met het ABA Huis qua overdracht en oudergerichtheid probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in mijn eigen praktijk. Hier zit Finn écht op de allerbeste plek.”

Sandor van der Laan (vader van Finn)
"Het ABA Huis is voor ons een heel fijn en veilig "nestje" geweest. Altijd de volle aandacht, liefde en geduld van zijn "juffen". Alles was mogelijk om Tim een veilig en vertrouwd gevoel te geven, zodat hij tot ontwikkeling kon komen. Het ABA Huis heeft hiermee de basis gelegd voor een mooie ontwikkelingsreis."

Wendy Regenspurg-Hazenberg (moeder van Tim)
"De ABA methodiek is sowieso één groot feestje, omdat er veel aandacht is voor de motivatie en het belonen van gewenst gedrag. We merken dat Marc er veel plezier aan beleeft en dat is natuurlijk leuk om te zien! Hij geniet écht als hij weer iets nieuws heeft aangeleerd."

Leontine en Jaco van der Schans (ouders van Marc)
Previous
Next