AVG (privacy)

Om goede en volledige zorg te kunnen leveren, heeft het ABA Huis gegevens van (toekomstige) cliënten nodig.
We maken gebruik van een contactformulier op onze website en iedere client heeft zijn eigen elektronisch dossier.
Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG). Dat betekent dat wij de volgende regels hebben:

  • Wij bewaren alleen gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.
  • Wij verwijderen alle gegevens wanneer de bewaartermijn is verstreken.
  • Wij zorgen voor goede beveiliging van alle dossiers.
  • Wij vragen toestemming (wanneer dat nodig is) voor het delen van gegevens.
  • Wij respecteren de privacyrechten van alle cliënten.

Lees het volledige privacyreglement voor meer informatie over hoe wij omgaan met gegevens en uw privacy.

Zie de privacyverklaringen hieronder om te lezen hoe wij omgaan met beeldmateriaal t.b.v. behandelingen en met de privacy omtrent de inzage in cliëntdossiers

Privacyverklaring ABA Huis Gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de behandeling van cliënten

Privacyverklaring ABA Huis Inzage elektronisch cliëntdossier