ABA Huis en Educé

Leerrechtpilot van het ABA Huis en Educé gekozen als proeftuin!

De Proeftuinen zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit initiatief wil de Rijksoverheid zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren.

Initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg bieden, konden zich vanaf 31 maart 2021 tot en met 16 april 2021 aanmelden voor de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. En het ABA Huis is één van de 15 initiatieven die is uitgekozen! Hoe tof is dat!

Maatwerkoplossing

Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorg-initiatieven uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Zodat met de uitkomsten bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving geoptimaliseerd kunnen worden. En zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen. 

Leerrechtpilot Educé

De samenwerking tussen het ABA Huis en Educé is al sinds 2018 een pilot en heeft afgelopen jaren al veel successen geboekt. Het aanbod voor de kinderen op het ABA Huis in Rotterdam en Dordrecht is er enorm mee verrijkt en beide partijen leren ontzettend veel van elkaar. Wat zouden we er graag zeker van zijn dat we deze samenwerking blijvend kunnen voortzetten en kunnen door ontwikkelen, ook op de andere vestigingen van het ABA Huis!

Meer weten over de samenwerking tussen het ABA Huis en Educé? Klik hier