ABA Huis intern

Raad van Commissarissen

Klachten

Vertrouwenspersoon

Raad van

Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van het ABA Huis bestaat uit twee leden en houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie, het beleid van de Raad van Bestuur (directrice) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u daar verschillende dingen mee doen. Het liefst horen wij als eerste de inhoud van uw klacht. U kunt een gesprek aanvragen met een trainer, behandelaar of teamleider en samen zoeken naar een oplossing.

U kunt ook altijd ondersteuning krijgen als u iets met uw klacht wilt doen, of als u toch besluit om uw klacht met iemand anders te bespreken. Het ABA Huis biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het ABA Huis heeft een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij wie u terecht kunt voor vragen, problemen of klachten over de zorg- en dienstverlening of de bejegening. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en adviseert u bij het vinden van een oplossing.

De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig om met uw informatie. Ze heeft een onafhankelijke positie en doet niets zonder uw toestemming. Ze hoeft geen verantwoording af te leggen aan directie, teamleiders of andere medewerkers van het ABA Huis.

Contactgegevens van de vertrouwenspersoon: