ABA Huis & onderwijs

Schoolbegeleiding

Samenwerking met Educé​

Samenwerking met Kiem

Schoolbegeleiding

“Het lukt Sami niet om langer dan 10 minuten zelfstandig te werken, hij loopt geregeld van zijn plek en komt hierdoor niet tot leren”
“Bijna iedere keer tijdens de pauze buiten gaat het hetzelfde; Sofie verstoort het spel van andere kinderen en heeft hierdoor regelmatig ruzie”
“We hebben een leerling op school die veel negatieve aandacht vraagt tijdens de lessen. Kan zijn leerkracht handvaten krijgen vanuit ABA om hem op een manier te benaderen die hem verder helpt maar niet ten koste gaat van de aandacht en tijd voor de andere leerlingen?”
Previous slide
Next slide

Dit zijn zomaar drie voorbeelden van hulpvragen van leerlingen op school maar er zijn natuurlijk meer redenen te bedenken waarom een kind begeleiding nodig heeft op school. Misschien heeft hij ondersteuning nodig om beter tot leren te komen? Zijn er hulpvragen op sociaal gebied? Of is er sprake van gedragsproblematiek?

Op Weg, zusterorganisatie van het ABA Huis, biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving, thuis of op locatie in de regio’s Rijnmond e.o., Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. In het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs alsook op het voortgezet speciaal onderwijs.

Op Weg werkt op maat en wil de begeleiding bieden die nodig is, dit betekent dat niet iedere begeleiding er hetzelfde uitziet. Aan de hand van observaties en gesprekken met betrokkenen wordt er een zorgplan opgesteld met daarin de doelen waar we aan gaan werken.  Daarnaast maken we afspraken over de vorm van de begeleiding, deze is afhankelijk van de hulpvraag en de financiering. De volgende vormen van begeleiding worden het meest ingezet:

De aanmeldroute

Samenwerking met Educé

In 2018 is het ABA Huis in samenwerking met Educé een leerrecht pilot gestart op onze locatie in Rotterdam. Samen met Educé zijn we gaan onderzoeken op welke manier we, naast zorg en behandeling, onderwijs kunnen integreren op de groepen van het ABA Huis. De samenwerking met Educé leverde al snel mooie resultaten op en is daarom in 2019 uitgebreid naar het ABA Huis in Dordrecht.

Wat is Educé
Educé is een onderdeel van Horizon Jeugdzorg en onderwijs en geeft antwoorden op vragen over het passend onderwijs. Educé helpt scholen, docenten en zorgcoördinatoren bij het bieden van hulp op maat aan leerlingen.  Klik hier voor de website van Educé. 

Waarom deze samenwerking
Alle kinderen (> 5 jaar) die naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen hebben een ontheffing van de leerplicht en krijgen geen onderwijs. Álle kinderen hebben echter recht op onderwijs maar er bestaan nog geen scholen die voldoen aan de voorwaarden die sommige kinderen nodig hebben om goed tot leren te komen. Het ABA Huis en Educé hebben zichzelf het doel gesteld om te gaan voorzien in dit aanbod. Het ABA Huis blijft zorg en behandeling bieden maar nu aangevuld met onderwijs.

Wat houdt dit in?
Educé verzorgt onderwijs op maat op het ABA Huis. De intern begeleider vanuit Educé stelt voor ieder deelnemend kind een plan op. De opgestelde onderwijsdoelen worden toegevoegd aan het bestaande zorgplan. Twee dagen per week is de leerkracht van Educé aanwezig en onderdeel van het ABA Huis team. De leerkracht geeft de kinderen individueel of in de groep les. Samen met de ABA trainers en de logopedist, worden zo aan alle ontwikkeldoelen gewerkt die voor het kind zijn opgesteld. 

Meer lezen over Leerrecht in Rotterdam? Klik hier!

Samenwerking met Kiem

HZK
De samenwerking tussen het ABA Huis en Kiem is ontstaan omdat er binnen het samenwerkingsverband Dordrecht kinderen thuis dreigden komen te zitten. Deze kinderen zijn cognitief/didactisch gezien wel toe aan onderwijs, maar qua gedrag nog niet in staat om opgenomen te worden in een onderwijssetting. Ook is nog niet helemaal duidelijk of onderwijs uiteindelijk wel passend is.
 
Deze kinderen worden tijdelijk in de groep “de Beuk” op Kiem geplaatst met als doel toewerken naar plaatsing in een reguliere groep van Kiem (of eventueel een andere school). Mogelijk kan ook blijken dat onderwijs niet passend is, dan is uitstroom naar bijvoorbeeld een KDC een optie. De kinderen op de groep “de Beuk” van Kiem zijn kinderen die onderwijs zouden kunnen/moeten volgen, maar waar geen school voor is en die daardoor thuis komen te zitten. Het gaat dus niet om kinderen die uitbehandeld zijn en die normaal gesproken naar een onderwijsvoorziening of KDC zouden gaan. Er moet dus echt twijfel zijn over de vraag of onderwijs passend is.
 
Kinderen die vanwege een wachtlijst in het onderwijs nog niet op school kunnen starten komen dus niet in aanmerking. Het ABA Huis en Kiem werken hierin samen volgens de visie van “één kind, één plan”; hier wordt vorm en inhoud aan gegeven door een multidisciplinair team met een interdisciplinaire benadering.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.