Over ABA

Bij het ABA Huis werken we volgens de principes van Applied Behavior Analysis (ABA) om kinderen stap voor stap te begeleiden in hun ontwikkeling en functioneren. ABA is een vorm van intensieve gedragstherapie. ABA wordt vaak in verband gebracht met autisme maar geeft ook grote vooruitgang bij bijvoorbeeld AD(H)D en diverse gedragsproblemen.

Er zijn meerdere begeleidingsvormen die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Early Intensive Behavior Therapy (EIBI), Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze begeleidingsvormen zijn gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA.

ABA kenmerkt zich door de volgende 7 dimensies:

 1. Toegepast
  Behandelingen richten zich op vaardigheden die belangrijk zijn in de maatschappij.
 2. Gedragsmatig
  Behandelingen richten zich op te observeren, meetbaar gedrag.
 3. Analytisch
  Behandelingen tonen objectief aan dat de gevolgde procedures de gedragsverandering hebben veroorzaakt.
 4. Technologisch
  Behandelingen zijn zo helder omschreven dat iedere opgeleide therapeut/trainer ze kan uitvoeren.
 5. Conceptueel systematisch
  Behandelingen komen voort uit een specifieke en identificeerbare theoretische basis.
 6. Effectief
  Interventies worden gemonitord om de impact op het doelgedrag te kunnen bepalen.
 7. Generaliseerbaarheid
  Behandelingen richten zich vanaf het begin op doorwerking van gedragsverandering in nieuwe omgevingen, ook wanneer de behandeling gestopt is.

De effectiviteit van ABA is wetenschappelijk bewezen. Uit het rapport van de Gezondheidsraad (2009) blijkt bijvoorbeeld dat ABA het meest effectief is bij het verbeteren van cognitieve, communicatie en sociale vaardigheden en het verminderen van probleemgedrag bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

In Nederland is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Peters- Scheffers heeft een pilotstudie en een replicatie studie gedaan naar laag intensieve ABA bij kinderen met een verstandelijke beperking. Hoewel intensieve ABA effectiever is, resulteert laag intensieve gedragstherapie ook in mooie effecten. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Ook heeft Peters-Scheffer onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit van de trainer en naar de opbrengsten van ABA ten opzichte van de kosten. Er blijkt een significante besparing van de zorgkosten op lange termijn, indien ABA op jonge leeftijd wordt ingezet. Voor een compleet overzicht van alle studies, verwijzen wij naar haar proefschrift; Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach, 2013, N. C. Peters-Scheffer.