Achtergrondinformatie professionals

7 dimensies

Wetenschappelijk onderzoek

Algemene links

Begeleidingsvormen

7 dimensies

ABA kenmerkt zich door de volgende 7 dimensies:

Wetenschappelijk onderzoek

stagiair(e) social work/pedagogiek
In Nederland is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar ABA door het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken zij uitgevoerd door Nienke Peters-Scheffer en Robert Didden. Peters- Scheffers heeft een pilotstudie en een replicatie studie gedaan naar laag intensieve ABA bij kinderen met een verstandelijke beperking.
 
Hoewel intensieve ABA effectiever is, resulteert laag intensieve gedragstherapie ook in mooie effecten. Er is een toename te zien in IQ, zelfredzaamheid en taal en een afname van autistische kenmerken in het gedrag. Ook heeft Peters-Scheffer onderzoek gedaan naar de invloed van de kwaliteit van de  trainer en naar de opbrengsten van ABA ten opzichte van de kosten. Er blijkt een significante besparing van de zorgkosten op lange termijn, indien ABA op jonge leeftijd wordt ingezet. Voor een compleet overzicht van alle studies, verwijzen wij naar haar proefschrift; Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach, 2013, N. C. Peters-Scheffer

Algemene links & naslagwerk

Begeleidingsvormen

ABA is een (toegepaste) wetenschappelijke stroming van waaruit procedures zijn gevormd die veranderingen in gedrag teweegbrengen. Er zijn meerdere methodieken en begeleidingsvormen welke dezelfde basisprincipes van ABA delen. Zo zijn er meerdere begeleidingsvormen die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Early Intensive Behavior Therapy (EIBI), Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior, Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Deze begeleidingsvormen zijn gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA.
 
ABA kenmerkt zich door de volgende 7 dimensies:
Pivotal Response Training (PRT)
Verbal Behavior
Discrete Trial Training (DTT)
Natural Environment Training (NET)

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.