Algemeen

Visie & Missie

Werkwijze

Doelgroep

ABA Huis

Visie & Missie

Bij het ABA Huis vinden we dat elk kind recht heeft op ontwikkeling en geloven we dat elk kind zich kan ontwikkelen. Uitgangspunt van ons handelen wordt gevormd door de overtuiging dat ieder kind het vermogen heeft zich te ontwikkelen indien hem de juiste context wordt geboden. De context is de totale omgeving die invloed heeft op het gedrag van het kind en waar het gedrag van het kind invloed op heeft. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteunen en begeleiden wij, waardoor ze vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun volgende fase in ontwikkeling en uiteindelijk vaardig genoeg worden voor een passende vervolgplek.

Visie van het ABA Huis
Wij werken vanuit de visie dat vertoond gedrag een functie heeft en dat gedrag te beïnvloeden is. Door het aanleren van gewenst gedrag wordt vertoond ongewenst gedrag afgeleerd. Het aangeleerde gedrag heeft dezelfde functie als het ongewenste gedrag. In het leerproces zorgen we voor succeservaringen, zodat het kind plezier beleeft en zijn/haar motivatie behoudt. De motivatie wordt verhoogd door de beloning die het kind krijgt voor het gedrag dat hem het meeste oplevert. Het ABA Huis gaat uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en sluit aan op hun mogelijkheden en competenties. Dit betekent voor ouders dat ze aan de hand van de ABA principes opvoedvaardiger worden. 

Missie van het ABA Huis
Wij willen kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis een mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid ter ontwikkeling van de vaardigheden die ze nodig hebben om een actieve plek in de samenleving in te nemen en daarin zo zelfbepalend mogelijk te functioneren. Centraal staat het optimaliseren van het functioneren van het kind elke dag en in de volwassen toekomst. Het is onze missie om door behandeling en begeleiding van kinderen en hun omgeving via de principes van ABA de gevolgen van de belemmeringen die het kind ervaart zo minimaal mogelijk te maken en deze gevolgen voor de toekomst te voorkomen.

ABA Huis

Werkwijze

zorgaanbod

Zorg op maat

We zoeken naar stimulans en beloning om te zorgen voor de meest optimale ontwikkeling bij het kind met effect op de korte en lange termijn passend bij de eigenschappen en doelen van het kind en passend bij de context waarin het kind zich bevindt. We helpen actief zoeken naar vervolg stappen als het kind bij ons weggaat.

De werkwijze van ABA

ABA Huis zet zich in voor het creëren van een leef- en leeromgeving thuis, op locatie en/of op school die een bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Er wordt bij de kinderen veel geïnvesteerd in het aanleren van communiceren. Behandeling en begeleiding wordt geboden volgens de principes van ABA. Er wordt kort cyclisch gewerkt en het gedrag van kinderen wordt voortdurend geobserveerd en geanalyseerd. Daar waar nodig worden de begeleiding, behandeling en context aangepast om de gewenste optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

De werkwijze is ontwikkelingsgericht en gericht op het verhogen van de motivatie van het kind. Ouders worden actief betrokken bij de behandelingen op het ABA Huis om te zorgen dat ouders opvoedvaardiger worden en ook thuis opvoeden vanuit de principes van ABA. Er vinden regelmatig gesprekken en evaluaties met ouders plaats over de doelen van het kind. Daarnaast kunnen ouders eens in de vijf weken meekijken op de behandelgroepen. Gedurende het meekijken op de groep ontvangen ouders advies van de trainers om thuis verder aan de doelen te werken. Ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de behandeling en begeleiding via de rapportage.

ABA Huis

Doelgroep

Het ABA Huis richt zich op kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en richt zich primair op de instroom van kinderen van 3 jaar tot en met 8 jaar. Het ABA Huis biedt zorg aan kinderen en hun omgeving met diverse zorgvragen. Hieronder zomaar een aantal voorbeelden van vragen die wij van ouders of vanuit scholen kregen bij de aanmelding. Een gesprek en observatie zijn standaard onderdelen van de aanmeldprocedure bij het ABA Huis (zie aanmeldroute). Dit doen we om samen met u te bekijken of het ABA Huis de zorg kan leveren die nodig is.

Uitsluitingscriteria
Het komt voor dat het ABA Huis een behandel- of begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt. Het ABA Huis kan geen zorg bieden aan;

Ontwerp zonder titel (4)
“Nora wordt bijna 4 jaar maar op het kinderdagverblijf geven ze aan dat zij eerst nog een aantal dingen zou moet leren voor ze goed mee zou kunnen doen op een basisschool. Zij gaat bijvoorbeeld liever haar eigen gang dan dat ze meedoet met de hele groep”

Moeder van Nora (3 jaar), dagbehandeling
“David bijt zijn zusje regelmatig. Waarom doet hij dit? En hoe ga ik hier mee om?”

Vader van David (5 jaar), ouderbegeleiding
Het lukt Sami niet om langer dan 10 minuten zelfstandig te werken op school, hij loopt geregeld van zijn plek en komt hierdoor niet tot leren”

Intern begeleider van een basisschool over leerling, schoolbegeleiding
Previous
Next