Communicatiegroep

Wat nou als uw kind graag wil communiceren, maar dit verbaal nog niet kan? Dan wilt u niets liever dan uw kind een stem geven. Daarin biedt het ABA Huis uw kind en zijn of haar omgeving de gewenste begeleiding en ondersteuning aan. Samen met ouders en de begeleiders op de groep gaan we met het kind leren communiceren door middel van ondersteunende communicatie. Wij zeggen we, omdat ook ouders dit moeten leren. Zij spelen immers, net als de rest van de omgeving van het kind, een belangrijke rol in het leren communiceren door middel van de ondersteunde communicatie.

De eerste communicatiegroep is gestart op het ABA Huis in Dordrecht. In 2020 zal er ook een groep starten op onze locatie in Capelle a/d IJssel.

 

PROLOQUO2GO

Wij werken voornamelijk met de app Proloquo2go. Dit is een app, gebaseerd op pictogrammen, om de taalontwikkeling te stimuleren en communicatievaardigheden te vergroten, voor zowel beginners als gevorderden. De ondersteunende communicatie stimuleert ook de spraak. Dit zullen wij dan ook blijven ondersteunen. Daarnaast hebben wij de regel dat gesproken taal altijd voorgaat.

 

DOEL

Het doel is dat de kinderen doorstromen naar een vorm van onderwijs met hun nieuwe stem. Het traject op de communicatiegroep is een traject van 1 jaar. Aan het eind van dit jaar kijken we of het kind daadwerkelijk klaar is voor een vorm van onderwijs en wordt er een nieuwe passende plek gezocht met u voor uw kind.

 

EEN DAG OP DE COMMUNICATIEGROEP

De groep werkt volgens ABA en met een vaste dagstructuur. Op de groep zitten maximaal 8 kinderen onder begeleiding van twee trainers. Gedurende de dag komen er verschillende activiteiten aan bod die gekoppeld zijn aan communicatieve functies. De volgende onderdelen zullen onder andere voorkomen gedurende de dag: een kringmoment, rekenen, lezen, knutselen, hoekenspel, sociale interacties, algemene ontwikkeling en taal. Het hoekenspel zal regelmatig veranderen, zodat we aan ieder soort hoekenspel weer nieuwe functies kunnen koppelen. De functies die overlappen zullen zorgen voor de herhaling, maar ook voor de generalisatie naar verschillende situaties. Natuurlijk zijn er ook momenten van vrij spel. Hierin kunnen de kinderen zich ontspannen en krijgen ze de kans om hun geleerde functies toe te passen in een spontane situatie.

 

DOELGROEP

De kinderen op de communicatiegroep:

 • hebben een leeftijd tussen de 3,5 en de 6jaar;
 • zijn niet tot minimaal verbaal;
 • mogen slechthorend zijn, mits hetgehoorverlies is opgeheven door een hulpmiddel;
 • hoeven geen diagnose te hebben;
 • staat taal op de voorgrond ipv gedrag;
 • hebben geen medische hulpvraag.
 
VOORWAARDEN

De kinderen op de communicatiegroep leren communiceren door middel van Proloquo2go op een iPad. Om uw kind te laten deelnemen aan deze groep is het daarom een voorwaarde dat er een iPad beschikbaar is met het programma erop. Deze kunt u zelf aanschaffen of proberen te verkrijgen via uw zorgverzekeraar. Om het leren optimaal te stimuleren is het tevens een voorwaarde dat ouders op deze manier gaan communiceren met hun kind. Er wordt van ouders en de omgeving van het kind een hoge betrokkenheid verwacht.

AANMELDING

 1. Contact opnemen met Fabienne van Genderen (fabienne@abahuis.nl)
 2. Kennismaking met u
 3. Kennismaking met uw kind
 4. Intakegesprek met ouders/ verzorgers en kennismaking met de begeleiders
 5. Start op de groep!