De aanmeldroute: van eerste contact tot start op de groep

Stap 1 Contact met de teamleider
Neem contact op met de teamleider van de locatie bij u in de buurt. De teamleider zal naar uw reden van aanmelding luisteren en kan de vragen die u heeft over de dagbehandeling beantwoorden. Met de teamleider kunt u direct een afspraak maken voor een kennismaking.

Stap 2 Kennismaking met u
Het doel van deze afspraak is om kennis te maken met elkaar en er samen achter te komen of het ABA Huis de juiste zorgverlener voor uw kind is.
Mogelijke onderwerpen die besproken worden zijn; de hulpvraag, uw wensen en verwachtingen van de behandeling, hoe een dag op het ABA Huis eruitziet, uitleg over het werken volgens ABA en de financiering van de behandeling.

Stap 3 Kennismaking met uw kind   

Het ABA Huis vindt het belangrijk om ook kennis te maken met uw kind, we plannen hiervoor een observatie in op het ABA Huis. 

Als u en het ABA Huis beiden van mening zijn dat het ABA Huis de begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft dan plaatsen wij uw kind op de wachtlijst.

Stap 4 Intake
Als u boven aan de wachtlijst staat en het duidelijk is wanneer de dagbehandeling kan starten maakt de teamleider een afspraak met u voor een intake.
Tijdens de intake tekenen we o.a. de zorgovereenkomst, maken we praktische afspraken en stellen we de startdatum vast. U kunt natuurlijk ook alvast even kort een kijkje nemen op de groep waar uw kind gaat starten en kennis maken met de trainers.

Stap 5 Start op de dagbehandeling
Uw kind gaat starten op de dagbehandeling en maakt kennis met de trainers en de anderen kinderen van zijn groep. Best wel spannend natuurlijk! De eerste dag komt u het eerste half uurtje even met uw kind mee.

Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel als mogelijk te voorkomen. Als hier toch sprake van is, dan verwijzen we door naar andere organisaties in de regio.

Neem contact op met de locatie om navraag te doen naar de actuele wachtlijst.