De uitgangspunten van het ABA Huis

Het ABA Huis verleent zorg vanuit de volgende uitgangspunten:

 

1. Zorg op maat

We zoeken naar stimulans en beloning om te zorgen voor de meest optimale ontwikkeling bij het kind met effect op de korte en lange termijn passend bij de eigenschappen en doelen van het kind en passend bij de context waarin het kind zich bevindt. We helpen actief zoeken naar vervolg stappen als het kind bij ons weggaat.

 

2. De werkwijze van ABA

ABA Huis zet zich in voor het creëren van een leef- en leeromgeving thuis, op locatie en/of op school die een bijdrage levert aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Er wordt bij de kinderen veel geïnvesteerd in het aanleren van communiceren. Behandeling en begeleiding wordt geboden volgens de principes van ABA. Er wordt kort cyclisch gewerkt en het gedrag van kinderen wordt voortdurend geobserveerd en geanalyseerd. Daar waar nodig worden de begeleiding, behandeling en context aangepast om de gewenste optimale ontwikkeling mogelijk te maken. De werkwijze is ontwikkelingsgericht en gericht op het verhogen van de intrinsieke motivatie van het kind. Ouders worden actief betrokken bij de behandelingen op het ABA Huis om te zorgen dat ouders opvoedvaardiger worden en ook thuis opvoeden vanuit de principes van ABA. Er vinden regelmatig gesprekken en evaluaties met ouders plaats over de doelen van het kind. Daarnaast kunnen ouders eens in de vijf weken meekijken op de behandelgroepen. Gedurende het meekijken op de groep ontvangen ouders advies van de trainers om thuis verder aan de doelen te werken. Ouders worden dagelijks op de hoogte gehouden van de behandeling en begeleiding via de rapportage.