Doelgroep

Het ABA Huis richt zich op kinderen die mogelijk bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of een ontwikkelingsachterstand hebben en richt zich primair op de instroom van kinderen van 3,5 jaar tot en met 8 jaar.

 

“Nora wordt bijna 4 jaar maar op het kinderdagverblijf geven ze aan dat zij eerst nog een aantal dingen zou moet leren voor ze goed mee zou kunnen doen op een basisschool. Zij gaat bijvoorbeeld liever haar eigen gang dan dat ze meedoet met de hele groep”
Moeder van Nora (3 jaar), dagbehandeling

“David bijt zijn zusje regelmatig. Waarom doet hij dit? En hoe ga ik hier mee om?”
Vader van David (5 jaar), ouderbegeleiding

“Het lukt Sami niet om langer dan 10 minuten zelfstandig te werken op school, hij loopt geregeld van zijn plek en komt hierdoor niet tot leren”
Intern begeleider van een basisschool over leerling, schoolbegeleiding

 

Het ABA Huis biedt zorg aan kinderen en hun omgeving met diverse zorgvragen. Hierboven zomaar een aantal voorbeelden van vragen die wij van ouders of vanuit scholen kregen bij de aanmelding.

Een gesprek en observatie zijn standaard onderdelen van de aanmeldprocedure bij het ABA Huis (zie aanmelden). Dit doen we om samen met u te bekijken of het ABA Huis de zorg kan leveren die nodig is.

Uitsluitingscriteria

Het komt voor dat het ABA Huis een behandel- of begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt.

Het ABA Huis kan geen zorg bieden aan;

  • Kinderen met een medische diagnose of lichamelijke beperking waarbij dagelijks of incidenteel verpleegkundige handelingen/vaardigheden nodig zijn tijdens de aanwezigheid bij het ABA Huis;
  • Kinderen met onderliggende problematiek, die voorliggend is aan het gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan een lichamelijke beperking en/of trauma gerelateerde problematiek;
  • Kinderen met ernstige gedragsproblematiek wat zich uit in agressief gedrag en waarbij de veiligheid van het kind of de omgeving niet gewaarborgd kan worden;
  • Kinderen waarvan ouders/wettelijke vertegenwoordigers niet of onvoldoende participeren in het realiseren van de doelen uit het zorgplan en/of niet achter de werkwijze van ABA Huis staan;
  • Kinderen die verblijfszorg nodig hebben;
  • Een zorgvraag met een rechterlijke machtiging;
  • Een zorgvrager boven de 18 jaar