Individuele training (onderdeel van de dagbehandeling)

Naast de groepsbehandeling krijgen de kinderen een half uur per dag individuele training.

In deze individuele training worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden kunnen liggen op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, (voor)schoolse vaardigheden, spelvaardigheden, zelfredzaamheid.

Een van de begeleidingsvormen die wij binnen de individuele training inzetten is Discrete Trial Teaching (DTT). Onderdelen van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes, het aanleren van één subvaardigheid per keer, het afbouwen van de hulp en het shapen van gedrag totdat het kind de vaardigheid volledig onder de knie heeft.

Hierbij bieden we het kind de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor het foutloos kan leren en veel succeservaringen op doet.