Klachten

Als u een klacht heeft kunt u daar verschillende dingen mee doen. Het liefst horen wij als eerste de inhoud van uw klacht. U kunt een gesprek aanvragen met een trainer, behandelaar of teamleider en samen zoeken naar een oplossing.

U kunt ook altijd ondersteuning krijgen als u iets met uw klacht wilt doen, of als u toch besluit om uw klacht met iemand anders te bespreken. Het ABA Huis biedt hiervoor verschillende mogelijkheden.

 

Klachtenfunctionaris

Margriet Maris is een onafhankelijke klachtenfunctionaris en tevens cliëntvertrouwenspersoon. U kunt bij Margriet terecht met vragen, problemen of klachten over de zorg- en dienstverlening of de bejegening. U krijgt informatie en wordt geadviseerd bij het vinden van een oplossing. Ook kunt u ondersteuning krijgen bij het indienen van een (formele) klacht.

U kunt een afspraak maken per email via margriet@hetvolstevertrouwen.nl of telefonisch 06 5116 6161. De afspraak kan plaatsvinden op het kantoor van het ABA Huis, op kantoor of op een plek die u prettig vindt.

Klachtencommissie

Een andere mogelijkheid is dat u uw klacht naar de klachtencommissie stuurt. Het ABA Huis is aangesloten bij de klachtencommissie Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). De klachtencommissie is onafhankelijk en doet onderzoek naar uw klacht door alle partijen te horen. Vervolgens volgt er een uitspraak.

U kunt uw klacht indienen per e-mail via klachtenbehandeling@eckg.nl of telefonisch 085 065 69 71.

 

Geschillencommissie zorg

Blijft uw klacht bestaan, dan kunt u ook nog contact opnemen met de geschillencommissie zorg. Het ABA Huis is aangesloten bij de geschillencommissie zorg. Dit is een landelijke onafhankelijke commissie. De voorwaarde is wel dat u eerst uw klacht heeft geuit bij het ABA Huis, de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie.

U kunt uw klacht indienen via de website www.degeschillencommissie.nl of telefonisch 070 310 53 80.

De klachtenfunctionaris en commissies gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Ze hebben een onafhankelijke positie en doet niets zonder uw toestemming. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen aan directie, teamleiders of andere medewerkers van het ABA Huis.

Eenmaal per jaar leggen zij verantwoording af via een jaarverslag. De gegevens in dat verslag zijn anoniem en niet terug te voeren op de betrokken personen.

 

Klachtenreglement

Het ABA Huis heeft een klachtenreglement waarin bovenstaande informatie uitgebreid aan uw wordt uitgelegd en verwijst u hier graag naar. (link)