Kwaliteit

HKZ keurmerk

Meldcode

Veiligheid

Klachten en complimenten

Kwaliteit

Bij het ABA Huis vinden we dat elk kind recht heeft op ontwikkeling en we geloven dat elk kind zich kan ontwikkelen. Het is voor ons belangrijk dat de werkwijze hierbij aansluit en we ons handelen kunnen verantwoorden. We streven er daarom naar elke dag persoonlijke en veilige zorg te leveren van een zo’n hoog mogelijk, kwalitatief niveau. Dit doen we niet alleen door het volgen van protocollen en richtlijnen, maar vooral door continue bezig te zijn met wat goed gaat en beter kan. Een belangrijke bron zijn de resultaten van ervaringen van kinderen, ouders en medewerkers en de evaluaties over de ontwikkeling van kinderen. 

Kwaliteit lever je niet alleen, daarom stimuleren we de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers. We geloven dat iedere medewerker kwaliteiten heeft die ons kunnen helpen om elke dag beter te worden. Zo staan we samen sterk in kwaliteit!

HKZ Keurmerk

Het ABA Huis vindt het belangrijk om de kwaliteit van haar diensten toetsbaar en aantoonbaar te maken. We zijn sinds 2013 aantoonbaar gecertificeerd volgens de HKZ normen, welke jaarlijks worden getoetst door het Keurmerk Instituut. 

De HKZ normen zijn niet de enige normen waar we aan (willen) voldoen. Daarom houden we overige regel- en wetgeving continue bij op veranderingen, zoals het kwaliteitskader Jeugd. Daarnaast zorgen we ervoor dat we goed zicht blijven houden en voldoen aan de eisen van onze financierders.

Meldcode​

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe wij om gaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dienen wij deze meldcode te hebben én het gebruik hiervan te bevorderen. Om medewerkers hierin te ondersteunen, werkt er op iedere locatie van het ABA Huis een gecertificeerde aandachtsfunctionaris die kan ondersteunen als er zorgen zijn over de situatie van een kind.

Verwijsindex

Het ABA Huis verwerkt de gegevens van het kind in de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin 
het ABA Huis kan zien welke andere partijen betrokken zijn bij een kind. 

 

Veiligheid

 

Het ABA Huis vindt het belangrijk dat uw kind veilige zorg krijgt, daarom hebben wij een veiligheidsbeleid. De veiligheid borgen we onder andere met gekwalificeerd personeel, kindvriendelijke lokalen voorzien van een tagsysteem, te letten op voedselveiligheid en allergieën en tijdens het buiten spelen goed op uw kind te letten. Gelukkig komt het zeer zelden voor, maar als een kind wegloopt heeft het ABA Huis een vermissingsprotocol om in te zetten.

 

 

AVG

Privacy
Om goede en volledige zorg te kunnen leveren, heeft het ABA Huis gegevens van (toekomstige) cliënten nodig. We maken gebruik van een contactformulier op onze website en iedere cliënt heeft zijn eigen elektronisch dossier. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG). Dat betekent dat wij de volgende regels hebben:

HZK

Lees het volledige privacyreglement voor meer informatie over hoe wij omgaan met gegevens en uw privacy.

Zie de privacyverklaringen hieronder om te lezen hoe wij omgaan met beeldmateriaal t.b.v. behandelingen en met de privacy omtrent de inzage in cliëntdossiers

Privacyverklaring ABA Huis Gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de behandeling van cliënten

Privacyverklaring ABA Huis Inzage elektronisch cliëntdossier

Klachten​

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Dit horen wij uiteraard graag terug. Mocht u echter een klacht hebben dan kunt u daar verschillende dingen mee doen. Wij gaan graag met u in gesprek om de inhoud van de klacht te horen. U kunt een gesprek aanvragen met een trainer, behandelaar of teamleider. Samen gaan we op zoek naar een oplossing.

U kunt ook altijd ondersteuning krijgen als u iets met uw klacht wilt doen, of als u toch besluit om uw klacht met iemand anders te bespreken. Het ABA Huis biedt hiervoor onderstaande mogelijkheden.

Complimenten en tips over onze dienstverlening zijn uiteraard altijd welkom  
Wij ontvangen deze graag via info@abahuis.nl. Alvast hartelijk dank!  

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.