Logopedie (onderdeel van de dagbehandeling)

Logopedie bij het ABA Huis

Als een kind bij het ABA Huis binnenkomt, start de logopediste met een observatie. Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de sterke punten van het kind en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vervolgens zorgt de logopediste dat zij zichzelf leuk maakt voor het kind, zodat het kind samen met haar wil werken. De ene keer neemt de logopediste een test af en een andere keer gaat ze aan de slag aan de hand van de observatie.

Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Vergroten van het taalbegrip
  • Vergroten van de woordenschat
  • Vergroten van de zinsontwikkeling
  • Verbeteren van de articulatie
  • Het ontwikkelen van spraak, indien het kind (nog) niet of beperkt spreekt
  • Het versterken van de mondmotoriek
  • Eet- en drinkproblematiek
  • Moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)
  • Het verbeteren van beurtgedrag
  • Het lezen

Indien het kind een belemmering ervaart op één of meerdere vaardigheden worden bovenstaande punten verwerkt in het zorgplan. Dit zorgplan wordt samen met de trainers, de logopedist en de behandelaar opgesteld. Uiteraard worden ouders betrokken bij opstellen van het plan.

De logopedist werkt één keer per week individueel met het kind, maar doordat we dit plan met elkaar opstellen, kunnen de trainers de logopedische doelen ondersteunen en andersom. Daardoor worden de doelen dus in verschillende situaties geoefend. Dit is een voordeel voor de generalisatie van de oefensituatie naar de natuurlijke omgeving.

De logopedische behandeling sluit volledig aan op ABA. Dit is terug te zien in de data die we bijhouden, maar ook de motivatie, het belonen, het prompten (helpen), manden (het vragen om iets) en tacten (benoemen van items) spelen hierin een belangrijke rol.

Ieder kwartaal is er een MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarin besproken wordt hoe het met de kinderen gaat en wat we anders kunnen aanpakken met elkaar om de ontwikkeling van het kind nog beter te stimuleren. Ook zijn we betrokken bij de evaluatieverslagen en de eindverslagen.

Om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling mogen ouders iedere 5 weken met een behandeling meekijken. Als er tussendoor vragen zijn, wordt er ruimte gemaakt om deze te beantwoorden.