Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe wij om gaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dienen wij deze meldcode te hebben én het gebruik hiervan te bevorderen. Om medewerkers hierin te ondersteunen, werkt er op iedere locatie van het ABA Huis een gecertificeerde aandachtsfunctionaris die kan ondersteunen als er zorgen zijn over de situatie van een kind.

Verwijsindex

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar als er zorgen zijn over een kind en die zorgen blijven bestaan, dan mogen wij de gegevens van het kind in een verwijsindex zetten. De verwijsindex is een systeem waarin wij kunnen zien welke andere partijen betrokken zijn bij een kind. U wordt als ouder hier over geïnformeerd.