Missie en Visie

Bij het ABA Huis vinden we dat elk kind recht heeft op ontwikkeling en geloven we dat elk kind zich kan ontwikkelen. Uitgangspunt van ons handelen wordt gevormd door de overtuiging dat ieder kind het vermogen heeft zich te ontwikkelen indien hem de juiste context wordt geboden. De context is de totale omgeving die invloed heeft op het gedrag van het kind en waar het gedrag van het kind invloed op heeft. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteunen en begeleiden wij, waardoor ze vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun volgende fase in ontwikkeling en uiteindelijk vaardig genoeg worden voor een passende vervolgplek.

Wij werken vanuit de visie dat vertoond gedrag een functie heeft en dat gedrag te beïnvloeden is. Door het aanleren van gewenst gedrag wordt vertoond ongewenst gedrag afgeleerd. Het aangeleerde gedrag heeft dezelfde functie als het ongewenste gedrag. In het leerproces zorgen we voor succeservaringen, zodat het kind plezier beleeft en de intrinsieke motivatie behoudt. De intrinsieke motivatie wordt verhoogd door de beloning die het kind krijgt voor het gedrag dat hem het meeste oplevert. Het ABA Huis gaat uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en sluit aan op hun mogelijkheden en competenties. Dit betekent voor ouders dat ze aan de hand van de ABA principes opvoedvaardiger worden.

Wij willen kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben of die bedreigd worden in hun ontwikkeling een mogelijkheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid ter ontwikkeling van de vaardigheden die ze nodig hebben om een actieve plek in de samenleving in te nemen en daarin zo zelfbepalend mogelijk te functioneren. Centraal staat het optimaliseren van het functioneren van het kind elke dag en in de volwassen toekomst. Het is onze missie om door behandeling en begeleiding van kinderen en hun omgeving via de principes van ABA de gevolgen van de belemmeringen die het kind ervaart zo minimaal mogelijk te maken en deze gevolgen voor de toekomst te voorkomen.