Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet, kan het zijn dat u niet tevreden bent over een dienst van ABA Huis. Probeer hierover eerst contact met ons op te nemen. U kunt ons bellen, maar ook mailen. Hieronder ziet u een stappenplan dat vertelt wat u moet doen bij een eventuele klacht.U kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie.

Wat moet u doen bij een klacht?

Stap 1
Probeer de klacht altijd te bespreken met de veroorzaker van de klacht.
Hij/zij zal het waarderen als de oorzaak van de klacht direct kan worden opgelost.

Stap 2
Als u de klacht niet met de veroorzaker van de klacht kunt of wilt bespreken,
kunt u de klacht voorleggen aan de directie van ABA Huis.

Stap 3
Indien het gesprek met de directie voor u niet het gewenste resultaat oplevert,
kunt u de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van ABA Huis.

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg
W: www.lkgz.nl
U kunt u klacht indienen via het volgende link;
https://www.123formulier.nl/form-3606/Klacht-Indienen

Ontvangst van uw klacht
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 3 werkdagen per e-mail of per post (afhankelijk van de wijze waarop u de klacht heeft ingediend) een ontvangstbevestiging.
De voorzitter toetst de ontvankelijkheid van de klacht. Dit betekent dat wordt nagegaan of uw klacht in behandeling kan worden genomen.
U ontvangt een verzoek tot toestemming voor het opvragen van uw (medische gegevens) bij de organisatie
Indien nodig vragen wij u de klacht verder toe te lichten
Uw klachtenformulier wordt verstuurd aan de organisatie waartegen uw klacht gericht is
Na ontvangst van de aanvullende documenten gaan wij over tot het versturen van uw klacht aan de organisatie waartegen u een klacht heeft (een lid van onze klachtencommissie);
Wij verzoeken de organisatie om te reageren op uw klacht (hoor en wederhoor)
De reactie van de organisatie wordt aan u verstuurd zodat u hier weer op kunt reageren
Indien nodig vragen wij bij beiden partijen om aanvullende informatie

Behandeling van de klacht
Het kan voorkomen dat er een hoorzitting wordt ingepland. Dit gebeurd wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft om een schriftelijke uitspraak te kunnen doen. Wanneer de klachtencommissie welover voldoende informatie beschikt zullen ze conform de klachtenregeling beoordelen of de klacht gegrond is. U en de betrokken organisatie ontvangen binnen de gestelde termijn het oordeel van de klachtencommissie, al dan niet vergezeld met een advies aan de organisatie;

De organisatie informeert de klager en klachtencommissie over de maatregelen
De organisatie en klachtencommissie gaan bij de klager na of de klacht naar tevredenheid opgelost is

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.