Alle ouders worstelen wel eens met opvoedingsvragen. Hierboven zomaar een aantal hulpvragen van ouders.

Misschien zijn deze vragen wel herkenbaar voor u of loopt u tegen andere dingen aan in de opvoeding van uw kind? Dan is ouderbegeleiding misschien wel iets voor u en uw gezin.

Denkt u dat u en uw gezin baat zouden kunnen hebben bij wat extra begeleiding thuis? Op Weg, zusterorganisatie van het ABA Huis, helpt u graag.

Op Weg biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving, thuis of op locatie in de regio’s Rijnmond e.o., Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Op Weg kijkt met u mee welke hulpvragen u precies heeft en samen wordt een plan op maat gemaakt. Neem contact op met de teamleider ambulante begeleiding van Op Weg, Freya Geeroms. 

Meer weten over Op Weg? Klik hier