Ouderbetrokkenheid

Meekijken op de groep

Als uw kind bij ons naar de dagbehandeling komt, bieden wij u de mogelijkheid om af en toe mee te kijken op de groep. Hoe vaak dit kan en wenselijk is kunt u bespreken met de mentor van uw kind. U krijgt indien gewenst uitleg en feedback van de trainer en leert zo vaardigheden die u thuis ook kunt inzetten. Wanneer uw kind is gestart bij het ABA Huis zal de trainer van uw kind contact met u opnemen om een eerste afspraak in te plannen.

Dagverslag

Iedere dag wordt er een verslag geschreven over hoe het is gegaan. Dat helpt ouders inzicht te krijgen in de werkwijze van het ABA Huis en om thuis te kunnen doorpakken.

ABA@home

De online omgeving van ABA@home (een individueel programma waar een bepaald doel wordt beschreven en hoe je hier thuis aan kunt werken) is een middel om thuis ook met ABA aan de slag te gaan.
Proloquo2Go

Groepsnieuwsbrieven

Elke maand ontvangt u van de groep waar uw zoon/dochter in zit een groepsnieuwsbrief. Hierin komen vaste onderwerpen aan bod, zoals het thema van de maand en de jarigen van die maand.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Tweejaarlijks houdt het ABA Huis een cliënttevredenheidsonderzoek onder de ouders van het ABA Huis. Op deze manier kan het ABA Huis meten of de werkwijze en het aanbod nog steeds naar tevredenheid zijn.

Ouderraad

Het ABA Huis heeft een actieve ouderraad. Het ABA Huis wil heel graag samen met ouders aan een optimaal behandel- en ontwikkelklimaat werken. De ouderraad vervult de rol van de cliëntenraad van het ABA Huis zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een cliëntenraad in een zorginstelling als het ABA Huis behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitten, maar ook familieleden van cliënten.

Gezien de leeftijd van de cliënten van het ABA Huis zijn het hier de ouders en/of wettelijke verzorgers van cliënten. Vandaar de keuze voor de term ouderraad. De ouderraad is lid van de koepelorganisatie van cliëntenraden in de zorg, de LSR. Voor meer in informatie over de LSR en/of cliëntenraden, zie http://www.hetlsr.nl/ De ouderraad heeft het recht om het ABA Huis te adviseren over alles wat in de WMCZ is opgenomen. Dat betekent onder andere dat de ouderraad mag adviseren over:

De ouderraad is daarnaast een belangrijke partner voor de directie en het team van het ABA Huis in het organiseren van de communicatie met en betrokkenheid van alle ouders. De ouderraad komt elke vier weken bij elkaar. In principe is bij elke vergadering ook iemand van de directie of het team aanwezig. Zo kunnen we de samenwerking die we nastreven direct in de praktijk brengen. Uiteraard kan en mag de ouderraad ook zonder de directie en het team vergaderen als dat handig of nodig is.

Mail van de ouderraad

De ouderraad wil u graag snel en makkelijk kunnen informeren.  Wij hebben daarvoor het mailadres ouderraad@abahuis.nl. Om u te kunnen mailen vanuit de ouderraad, ontvangen wij graag een email van u zodat wij uw emailadres hiervoor kunnen gebruiken. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens nergens anders voor en zijn ze veilig opgeslagen op het systeem van het ABA Huis.

Kan ik lid worden van de ouderraad?

Ja, heel graag!

Als u zich wilt aanmelden dan kunt u dat laten weten door te mailen naar ouderraad@abahuis.nl

Ervaringen van ouders

‘Sinds de geboorte merken we dat onze zoon anders is dan andere kinderen en dat gaat geregeld gepaard met de nodige zorgen, met name op het gebied van een vertraagde taalontwikkeling en een forse ontwikkelingsachterstand. Aanvankelijk heeft Finn het geprobeerd in een reguliere peuterspeelgroep, maar dit was duidelijk niet de plek voor hem. Rond zijn derde jaar was het een behoorlijke zoektocht om een passende plek voor hem te vinden. Een plek waar Finn geaccepteerd wordt voor wie hij is met al zijn beperkingen én talenten, en een plek waar hij verder op weg geholpen zou kunnen worden. Die plek vonden wij uiteindelijk in het ABA Huis en we hadden het echt niet beter kunnen treffen! Finn gaat er iedere dag met heel veel plezier naar toe en we hebben hem het afgelopen jaar forse stappen vooruit zien maken. De begeleiders zijn ontzettend lief, zorgzaam, bekwaam en zijn erg begaan met het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De groepjes zijn klein waardoor er veel aandacht en tijd is voor een specifieke doelgroep die dat zo nodig heeft. Daarnaast is de communicatie naar de ouders toe uitzonderlijk goed. Iedere dag wordt er een verslag geschreven over hoe het gegaan is en dat helpt ons inzicht te krijgen in de werkwijze van het ABA Huis en om thuis te kunnen doorpakken. Anderzijds staat het ABA Huis ook zeer open voor input van de ouders waardoor beide partijen echt samenwerken in het belang van het kind. Beter kan het niet. Ik ben zelf directeur van een grote basisschool en de ervaringen met het ABA Huis qua overdracht en oudergerichtheid probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in mijn eigen praktijk. Hier zit Finn écht op de allerbeste plek.’ 
 
Sandor van der Laan (vader van Finn)

“Bij het ABA Huis worden kinderen echt gezien. Kinderen mogen er zichzelf zijn en worden dagelijks omringd met liefdevolle aandacht. Uitgangspunt is dat alle kinderen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Centraal staat een positief beeld van kinderen waarbij in de eerste plaats gezien wordt wat zij WEL kunnen. En waar zij in geïnteresseerd zijn en blij van worden. Deze sterke kanten en interesses worden benut om een individuele ontwikkelingsgerichte aanpak vorm te geven. De vraag “wat heeft dit kind van ons nodig om zich te kunnen ontwikkelen” staat voorop.

Voor onze zoon (7) betekent de behandeling bij het ABA Huis vooral veel ondersteuning op gebied van communicatie. Kunnen communiceren is een belangrijke basis voor leren en ontwikkelen. En als je autistisch bent en niet kan spreken is dat hartstikke lastig. Het ABA Huis heeft onze zoon stap voor stap begeleid in zijn communicatieve ontwikkeling. Sinds vorig jaar met gebruik van een gloednieuwe net ontwikkelde spraakapp.

Niet alleen heeft onze zoon daardoor veel meer verbinding met zijn omgeving en grip op zijn leven gekregen. Het heeft hem ook de basis geboden om te kunnen beginnen met lezen, spellen en rekenen. Onmisbare vaardigheden in deze digitale wereld. Met eigen ontwikkelde materialen die aansluiten bij zijn spraakapp krijgt hij elke dag op vaste momenten individueel “les”, binnen een op zijn bredere ontwikkeling gerichte groepsprogramma. De behandeling en begeleiding wordt in vanzelfsprekende en zeer open samenwerking met ons als ouders vormgegeven. Wederzijdse waardering en betrokkenheid vormen de basis voor deze samenwerking, waarin samen leren voorop staat. Niet alleen het leren van het kind, maar zeker ook het leren van trainers en behandelaren en van ons als ouders.

Het grote enthousiasme en de professionaliteit waarmee het afgelopen jaar door alle betrokkenen gewerkt is aan het verder ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van ondersteunde communicatie en geletterdheid (wat in Nederland nog zeer schaars is) heeft diepe indruk op ons gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat het ABA Huis onze zoon de best mogelijke ondersteuning en begeleiding biedt in zijn ontwikkeling. Wij hebben, net als zijn behandelaren en trainers, vertrouwen in zijn kunnen en zijn toekomst!”

Arjan van Drielen en Martine Meijers (ouders van Hugo)