Ouderbetrokkenheid

Meekijken op de groep

Als uw kind bij ons naar de dagbehandeling komt, bieden wij u de mogelijkheid om af en toe mee te kijken op de groep. Hoe vaak dit kan en wenselijk is kunt u bespreken met de mentor van uw kind. U krijgt indien gewenst uitleg en feedback van de trainer en leert zo vaardigheden die u thuis ook kunt inzetten. Wanneer uw kind is gestart bij het ABA Huis zal de trainer van uw kind contact met u opnemen om een eerste afspraak in te plannen.

Dagverslag

Iedere dag wordt er een verslag geschreven over hoe het is gegaan. Dat helpt ouders inzicht te krijgen in de werkwijze van het ABA Huis en om thuis te kunnen doorpakken.

ABA@home

ABA@home (een format waar een bepaald doel wordt beschreven en hoe je hier thuis aan kunt werken) is een middel om thuis ook met ABA aan de slag te gaan.
tijdelijke locatiemanager Rotterdam

Groepsnieuwsbrieven

Elke maand ontvangt u van de groep waar uw zoon/dochter in zit een groepsnieuwsbrief. Hierin komen vaste onderwerpen aan bod, zoals het thema van de maand en de jarigen van die maand.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Tweejaarlijks houdt het ABA Huis een cliënttevredenheidsonderzoek onder de ouders van het ABA Huis. Op deze manier kan het ABA Huis meten of de werkwijze en het aanbod nog steeds naar tevredenheid zijn.


In 2022 hebben ouders het ABA Huis een gemiddeld cijfer van 8,7 gegeven. Hoe trots mogen we daar op zijn! Positieve punten die ouders in het CTO aangaven zijn:
het contact en de relatie tussen, kind, ouder, trainer en behandelaar, de communicatie met de trainers én de ontwikkeling van de kinderen.

Ouderraad

Het ABA Huis heeft een actieve ouderraad. Het ABA Huis wil heel graag samen met ouders aan een optimaal behandel- en ontwikkelklimaat werken. De ouderraad vervult de rol van de cliëntenraad van het ABA Huis zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een cliëntenraad in een zorginstelling als het ABA Huis behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitten, maar ook familieleden van cliënten.

Gezien de leeftijd van de cliënten van het ABA Huis zijn het hier de ouders en/of wettelijke verzorgers van cliënten. Vandaar de keuze voor de term ouderraad. De ouderraad is lid van de koepelorganisatie van cliëntenraden in de zorg, de LSR. Voor meer in informatie over de LSR en/of cliëntenraden, zie http://www.hetlsr.nl/ De ouderraad heeft het recht om het ABA Huis te adviseren over alles wat in de WMCZ is opgenomen. Dat betekent onder andere dat de ouderraad mag adviseren over:

De ouderraad is daarnaast een belangrijke partner voor de directie en het team van het ABA Huis in het organiseren van de communicatie met en betrokkenheid van alle ouders. De ouderraad komt elke vier weken bij elkaar. In principe is bij elke vergadering ook iemand van de directie of het team aanwezig. Zo kunnen we de samenwerking die we nastreven direct in de praktijk brengen. Uiteraard kan en mag de ouderraad ook zonder de directie en het team vergaderen als dat handig of nodig is.

Contact

De ouderraad wil u graag snel en makkelijk kunnen informeren.  Wij hebben daarvoor het emailadres ouderraad@abahuis.nl. Om u te kunnen mailen vanuit de ouderraad, ontvangen wij graag een email van u zodat wij uw emailadres hiervoor kunnen gebruiken. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor dit doeleinde. 

Kan ik lid worden van de ouderraad?

Ja, heel graag!

Als u zich wilt aanmelden dan kunt u dat laten weten door te mailen naar ouderraad@abahuis.nl

Ervaringen van ouders

‘Sinds de geboorte merken we dat onze zoon anders is dan andere kinderen en dat gaat geregeld gepaard met de nodige zorgen, met name op het gebied van een vertraagde taalontwikkeling en een forse ontwikkelingsachterstand. Aanvankelijk heeft Finn het geprobeerd in een reguliere peuterspeelgroep, maar dit was duidelijk niet de plek voor hem. Rond zijn derde jaar was het een behoorlijke zoektocht om een passende plek voor hem te vinden. Een plek waar Finn geaccepteerd wordt voor wie hij is met al zijn beperkingen én talenten, en een plek waar hij verder op weg geholpen zou kunnen worden. Die plek vonden wij uiteindelijk in het ABA Huis en we hadden het echt niet beter kunnen treffen!

Finn gaat er iedere dag met heel veel plezier naar toe en we hebben hem het afgelopen jaar forse stappen vooruit zien maken. De begeleiders zijn ontzettend lief, zorgzaam, bekwaam en zijn erg begaan met het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. De groepjes zijn klein waardoor er veel aandacht en tijd is voor een specifieke doelgroep die dat zo nodig heeft. Daarnaast is de communicatie naar de ouders toe uitzonderlijk goed. Iedere dag wordt er een verslag geschreven over hoe het gegaan is en dat helpt ons inzicht te krijgen in de werkwijze van het ABA Huis en om thuis te kunnen doorpakken.

Anderzijds staat het ABA Huis ook zeer open voor input van de ouders waardoor beide partijen echt samenwerken in het belang van het kind. Beter kan het niet. Ik ben zelf directeur van een grote basisschool en de ervaringen met het ABA Huis qua overdracht en oudergerichtheid probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in mijn eigen praktijk. Hier zit Finn écht op de allerbeste plek.’ 
 
Sandor van der Laan (vader van Finn)

‘Onze Tim is een heerlijk vrolijk ventje, bekend met klassieke ASS en daardoor een ontwikkelingsachterstand. Toen hij startte bij het ABA Huis was hij 3 jaar, nog niet zindelijk en non-verbaal. Hij was veel in zijn eigen bubbel. Gedurende de 3 jaar bij het ABA Huis is hij zo ontzettend veranderd! Zijn blik veel meer naar buiten, veel meer geïnteresseerd in de wereld en andere mensen om hem heen. Veel meer contact zoekend met anderen. Zijn spraak is op gang gekomen, mede ook door de inzet van PRT therapie, naast de inzet vanuit de logopedie van het ABA-huis. Tim kan nu aangeven wat hij wil door te zeggen “ik wil … hebben”, hij kan hulp vragen wanneer hij dit nodig heeft en hij kent en gebruikt de betekenis van ja en nee. Na intensief trainen is hij plaszindelijk geworden overdag.

Hij is ook getraind op het ontwikkelen van allerlei andere vaardigheden, zoals het zelfstandig spelen, het opvolgen van instructies, het leren delen, het leren aangeven van zijn grenzen, het samenspelen met anderen enzovoorts. Het werken aan bepaalde doelen is al die tijd in heel prettig overleg gegaan, door evaluatiegesprekken om de paar maanden. Hierbij konden wij als ouders aangeven wat wij belangrijk vonden, en daarmee werd dan rekening gehouden. We konden tijdens deze gesprekken, maar ook tussendoor, altijd terecht met vragen en ook om onze zorgen te delen. Er was altijd een luisterend oor, heel fijn! 

Ook hebben wij een tijdje ambulante thuisbegeleiding gehad, om ons te ondersteunen bij de eetproblematiek van Tim. Dit was ontzettend fijn, want Tim vertoonde thuis net wat ander gedrag dan op het ABA Huis. Zijn mentor kreeg hierdoor een veel beter/completer beeld van Tim, en kon ons beter ondersteunen in de aanpak van het probleem. Het is ook erg fijn geweest om tijdens deze momenten thuis wat uitgebreider over Tim te kunnen praten, en daardoor voelden we ons extra gesteund. 

Het ABA Huis is dik 3 jaar lang voor ons een heel fijn en veilig “nestje” geweest. Altijd de volle aandacht, liefde en geduld van zijn “juffen”. Alles was mogelijk om Tim een veilig en vertrouwd gevoel te geven, zodat hij tot ontwikkeling kon komen. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze flexibele manier van meedenken en meeveren met wat Tim telkens nodig had, echt maatwerk! Het ABA Huis heeft hiermee de basis gelegd voor een mooie ontwikkelingsreis. Inmiddels is Tim gestart bij een dagbehandelingsgroep van de Gemiva Groep, waar hij zijn ontwikkeling verder voort gaat zetten!’

Harald & Wendy Regenspurg (ouders van Tim)

‘Marc heeft de diagnose Kleefstra-syndroom type 2, waar autisme en een ontwikkelingsachterstand mee gepaard gaan. Hij is op 3-jarige leeftijd begonnen op een Kinderdagcentrum en heeft daar een hele fijne tijd gehad. Zijn ontwikkeling kwam jammer genoeg nog steeds slecht op gang.

Toen Marc een jaar later met PRT startte, zagen we dat deze manier van werken hem wél verder bracht. Hij stond toen al ingeschreven voor het ABA Huis en we konden niet wachten tot hij daar aan de slag zou mogen! Inmiddels gaat hij driekwart jaar naar het ABA Huis in Dordrecht. We zijn erg positief over de begeleiding die hij krijgt en de stappen die Marc de afgelopen tijd heeft gezet. Mede dankzij de PRT is zijn woordenschat enorm gegroeid en is hij nu bezig woordjes te combineren naar kleine zinnetjes. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan zijn sociale vaardigheden, zoals het samen spelen, of hoe je er mee om gaat als een ander kindje je speelgoed afpakt. 

De ABA methodiek is sowieso één groot feestje, omdat er veel aandacht is voor de motivatie en het belonen van gewenst gedrag. We merken dat Marc er veel plezier aan beleeft en dat is natuurlijk leuk om te zien! Hij geniet echt als hij weer iets nieuws heeft aangeleerd.

Die positieve mindset merken we ook terug als ouders, in het contact met de trainers. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en trekken alles uit de kast om Marc nieuwe vaardigheden aan te leren. En het blijft knap hoe de trainers elke keer net een volgend doel weten te vinden, dat haalbaar maar toch uitdagend is. Hij zit hier echt op de juiste plek!’

Leontine en Jaco van der Schans (ouders van Marc)

Leontine houdt een blog bij over de ontwikkelingen rondom Marc. Je kunt ze verder volgen op mamameteenmissie.nl of via Instagram @mama.meteenmissie

‘Vandaag was de laatste dag voor Micha op het ABA Huis. Voor ons een (emotionele) dag met gemengde gevoelens. Enerzijds blij dat Micha de volgende stap mag gaan maken naar het SBO, maar aan de andere kant met pijn in ons hart dat Micha het ABA Huis gaat verlaten. 

Bijna 3 jaar geleden kwam Micha bij jullie binnen, met name vanwege een taalachterstand. Hij was toen 4 jaar oud en sprak nog geen 10 woorden. Daarnaast vertoonde hij heel erg wegloop gedrag. Mede door zijn autisme was het voor ons niet mogelijk om Micha naar een gewone basisschool te doen. Wat waren we blij dat Micha bij het ABA Huis mocht “thuiskomen”! Wat een wonder als we nu kijken waar hij staat! Wat heeft hij ontzettend veel geleerd! 

Mede door jullie begeleiding, tijd, aandacht en geduld praat hij nu de hele dag door en is echt de vrolijke noot van de familie. We genieten zo ontzettend van zijn praten en zingen! Wij zijn jullie zo ontzettend dankbaar voor alles wat jullie voor Micha en ons betekend hebben. Het ABA Huis was een plek waar Micha 100% zichzelf kon zijn en waar hij zich in zijn eigen tempo heeft kunnen ontwikkelen. 

We willen jullie bedanken voor jullie liefde, aandacht en geduld voor ons lieve mannetje. Jullie maakten er elke dag weer een feestje van. We hebben Micha er nooit op kunnen betrappen dat hij geen zin had om naar het ABA Huis te gaan. De keren dat we Micha ophaalden van het ABA Huis waren we altijd weer verrast door jullie positiviteit en enthousiasme. 

Vandaag was zijn laatste dag op het ABA Huis. Wat hebben jullie er weer een feest van gemaakt. Bedankt voor het cadeau en het prachtige boek met alle herinneringen. We zullen er nog vaak in kijken! Nogmaals ontzettend bedankt voor de geweldige jaren. We gaan jullie missen!’  

Aart en Lenneke van der Jagt (ouders van Micha)

‘Elk kind met of zonder diagnose wordt hier op de allerbeste manier geholpen. Ik raad het ABA Huis zeker aan. Wij hebben niet de diagnose autisme gekregen, omdat onze zoon volop in ontwikkeling was. Wegens zijn probleem met contact met anderen hebben wij het advies gekregen om hier eerst aan te werken. Daarna zou hij weer welkom zijn op de OBS waar hij samen met zijn tweelingzus zat. Onze zoon heeft vermoedelijk een contactstoornis met een spraakachterstand. Hij praatte vooral niet tegen een ander of mensen die hij niet kende. Wel praatte hij tegen mensen in zijn eigen vertrouwde omgeving. Hij heeft binnen 1 jaar enorme sprongen gemaakt: zijn spraakachterstand is ingehaald en hij laat geen probleemgedrag meer zien. Omdat hij zichzelf nu kan uiten, ook tegen een ander. Zijn zelfredzaamheid en omgang met anderen is heel veel verbeterd! Super trots dat hij nu vanaf 25 oktober 2021 naar de schoolvoorbereidende groep op het ABA Huis kan zodat hij straks makkelijk kan wennen aan de klassikale groep op de SBO, dat wij als advies hebben gekregen. De verwachting is dat hij na de zomervakantie kan starten. Bij het ABA Huis verwelkomen ze je met een hartverwarmend ontvangst. Onze zoon hier aanmelden was het beste besluit. Hartelijk dank voor al jullie hulp!’

Dilek Turan – Topbas (moeder van Eray)

“Ons zoontje Danyal is in 2016 als premature baby geboren. Dat heeft invloed gehad op zijn cognitieve ontwikkeling, vooral op het gebied van spraak- en taalontwikkeling in het algemeen. Na een lange zoektocht zijn wij doorverwezen naar het ABA Huis. Toen Danyal bijna 5 jaar was mocht hij beginnen.

Binnen 3 maanden maakte hij zoveel vooruitgang dat hij een groepje hoger werd ingeschaald door de begeleiding. Die ontwikkeling en de daarbij behorende erkenning vonden wij natuurlijk geweldig. Wij beseffen ons goed dat wij dit alles te danken hebben aan de professionele inzet van zijn begeleiders. Binnen de eerste maanden hebben wij thuis ook een enorme vooruitgang in Danyal’s  gedrag en woordenschat gemerkt.

Inmiddels zit ons zoontje bijna een jaar bij het ABA Huis met hele mooie vooruitzichten naar instromen bij een onderwijsinstelling. Hij doet het erg goed en wij zijn enorm blij met alle aandacht en liefde die hij krijgt op de groep. Wij genieten vooral enorm van hem en de grote stappen die hij heeft gemaakt met het juiste advies en de kordate begeleiding voor hem, maar ook voor ons als ouders, vanuit het ABA Huis.

Wij zijn jullie erg dankbaar en adviseren alle andere ouders om alle vertrouwen te hebben in jullie team en professionalisme. Toppers!”

Eleni en Reza Gholami (ouders van Danyal)

 

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.