Ouderraad

Het ABA Huis heeft een actieve ouderraad. Het ABA Huis wil heel graag samen met ouders aan een optimaal behandel- en ontwikkelklimaat werken.

De ouderraad vervult de rol van de cliëntenraad van het ABA Huis zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Een cliëntenraad in een zorginstelling als het ABA Huis behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten.

In de cliëntenraad kunnen cliënten zitten, maar ook familieleden van cliënten. Gezien de leeftijd van de cliënten van het ABA Huis zijn het hier de ouders en/of wettelijke verzorgers van cliënten. Vandaar de keuze voor de term ouderraad. De ouderraad is lid van de koepelorganisatie van cliëntenraden in de zorg, de LSR.
Voor meer in informatie over de LSR en/of cliëntenraden, zie http://www.hetlsr.nl/

De ouderraad heeft het recht om het ABA Huis te adviseren over alles wat in de WMCZ is opgenomen. Dat betekent onder andere dat de ouderraad mag adviseren over:

1) de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de zorg;

2) het algemeen beleid van het ABA Huis over de (geestelijke) verzorging, de veiligheid, de gezondheid van de kinderen die zij behandelen en begeleiden;

3) het financieel beleid van het ABA Huis zoals vastgelegd in de begroting en jaarrekening.

De ouderraad is daarnaast een belangrijke partner voor de directie en het team van het ABA Huis in het organiseren van de communicatie met en betrokkenheid van alle ouders.

De ouderraad komt elke vier weken bij elkaar. In principe is bij elke vergadering ook iemand van de directie of het team aanwezig. Zo kunnen we de samenwerking die we nastreven direct in de praktijk brengen. Uiteraard kan en mag de ouderraad ook zonder de directie en het team vergaderen als dat handig of nodig is.

Mail van de ouderraad

De ouderraad wil u graag snel en makkelijk kunnen informeren.  Wij hebben daarvoor het mailadres ouderraad@abahuis.nl. Om u te kunnen mailen vanuit de ouderraad, ontvangen wij graag een email van u zodat wij uw emailadres hiervoor kunnen gebruiken. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens nergens anders voor en zijn ze veilig opgeslagen op het systeem van het ABA Huis.

Kan ik lid worden van de ouderraad?

Ja, heel graag!

Als u zich wilt aanmelden dan kunt u dat laten weten door te mailen naar ouderraad@abahuis.nl