Over ons

Meer over

Het ABA Huis

Het ABA Huis is een behandel- en begeleidingscentrum voor kinderen met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Met de principes van ABA (Applied Behavior Analysis) richten wij ons op het maximaliseren van communicatieve, sociale en spelvaardigheden. Op 6 locaties (te weten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Den Haag Moerwijk, Den Haag Scheveningen en Amsterdam) geven wij behandeling en begeleiding aan kinderen van 3 tot en met 8 jaar.

De begeleiders werken zowel één-op-één met de kinderen als in groepsverband. Voor elk kind wordt een Individueel Educatie Plan (IEP) op maat gemaakt. Hier staan de individuele leerdoelen, de ontwikkeling van het kind en het huidig functioneren in beschreven. Aan de hand van het IEP wordt er bepaald wat er nodig is voor het kind en hoe het traject eruit komt te zien.

Daarbij biedt het ABA Huis aan ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn ook ouderbegeleiding aan. Daarnaast kunnen zorgprofessionals met hun hulpvraag op scholen ook bij ons terecht. Het ABA Huis biedt individuele begeleiding aan kinderen op school en begeleiding aan leerkrachten. Dit doen wij in het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Algemeen

ABA Huis intern

Kwaliteit