Reguliere dagbehandelingsgroep

Dagbehandeling

“Adam maakt bijna geen contact met anderen en speelt heel erg ‘in zijn eigen wereldje’, ik heb gelezen over ABA en vraag me af of hij hier baat bij zou kunnen hebben”
“Nora wordt bijna 4 jaar maar op het kinderdagverblijf geven ze aan dat zij eerst nog een aantal dingen zou moet leren voor ze goed mee zou kunnen doen op een basisschool. Zij gaat bijvoorbeeld liever haar eigen gang dan dat ze meedoet met de hele groep”
“Het MKD waar mijn zoon naartoe gaat vraagt zich af of een speciaal onderwijs school hem kan bieden wat hij nodig heeft. Hij kan bijvoorbeeld erg boos worden als mensen hem niet begrijpen. De juf van het MKD denkt dat hij bij het ABA Huis meer kan leren dan in het speciaal onderwijs”
Previous
Next
Dagbehandeling

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen, in plaats van dat zij naar school of bijvoorbeeld naar een kinderdagcentrum gaan. Hierboven staan een paar voorbeelden van vragen die wij van ouders kregen bij de aanmelding. Bij het ABA Huis komen de kinderen in een vaste, kleine groep en wordt er dagelijks gewerkt aan doelen die individueel voor hen zijn opgesteld door een multidisciplinair team.

Voor wie is de dagbehandeling bedoeld?

Het ABA Huis richt zich primair op de instroom van kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud met (vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Tijdens de aanmeldprocedure wordt er samen gekeken of het ABA Huis een passende groep heeft voor uw kind. Klik hier voor meer informatie over onze doelgroep.

Team Dagbehandeling

Ons gemotiveerde en betrokken team heeft zich ter aanvulling op opleiding(en) en ervaring, gespecialiseerd in het werken volgens de principes van ABA.  De begeleiders op de groepen staan onder supervisie van behandelaren en logopedisten. 

Onze behandelaren zijn BCBA® (Board Certified Behavior Analyst®, voor info zie www.bacb.comof volgen hiervoor de opleiding aan de Florida Institute of Technology. Lees verder meer over onze dagbehandeling, bijvoorbeeld over de manier waarop wij logopedie hebben geïntegreerd in de ABA behandeling en over de dagelijkse individuele training voor alle kinderen.

 

Logopedie

Logopedie bij het ABA Huis
Als een kind bij het ABA Huis binnenkomt, start de logopediste met een observatie. Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de sterke punten van het kind en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vervolgens zorgt de logopediste dat zij zichzelf leuk maakt voor het kind, zodat het kind samen met haar wil werken. De ene keer neemt de logopediste een test af en een andere keer gaat ze aan de slag aan de hand van de observatie.

Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:

Indien het kind een belemmering ervaart op één of meerdere vaardigheden hiernaast genoemd dan worden de punten verwerkt in het zorgplan.

De logopedist werkt één keer per week individueel met het kind, maar doordat we dit plan met elkaar opstellen, kunnen de trainers de logopedische doelen ondersteunen en andersom. Daardoor worden de doelen dus in verschillende situaties geoefend. Dit is een voordeel voor de generalisatie van de oefensituatie naar de natuurlijke omgeving.

De logopedische behandeling sluit volledig aan op ABA. Dit is terug te zien in de data die we bijhouden, maar ook de motivatie, het belonen, het prompten (helpen), manden (het vragen om iets) en tacten (benoemen van items) spelen hierin een belangrijke rol.

Ieder kwartaal is er een MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarin besproken wordt hoe het met de kinderen gaat en wat we anders kunnen aanpakken met elkaar om de ontwikkeling van het kind nog beter te stimuleren. Ook zijn we betrokken bij de evaluatieverslagen en de eindverslagen.

Om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling mogen ouders iedere 6 weken met een behandeling meekijken. Als er tussendoor vragen zijn, wordt er ruimte gemaakt om deze te beantwoorden.

Individuele training

Naast de groepsbehandeling krijgen de kinderen een half uur per dag individuele training. In deze individuele training worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden kunnen liggen op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, (voor)schoolse vaardigheden, spelvaardigheden, zelfredzaamheid.

Een van de begeleidingsvormen die wij binnen de individuele training inzetten is Discrete Trial Teaching (DTT). Onderdelen van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes, het aanleren van één subvaardigheid per keer, het afbouwen van de hulp en het shapen van gedrag totdat het kind de vaardigheid volledig onder de knie heeft. Hierbij bieden we het kind de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor het foutloos kan leren en veel succeservaringen op doet.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.