Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van het ABA Huis bestaat uit twee leden en houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie, het beleid van de Raad van Bestuur (directrice) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.