ABA Huis en Onderwijs

De samenwerking tussen het ABA Huis en Kiem is ontstaan omdat binnen het samenwerkingsverband Dordrecht kinderen thuis dreigden komen te zitten. Deze kinderen zijn cognitief/didactisch gezien wel toe aan onderwijs, maar qua gedrag nog niet in staat om opgenomen te worden in een onderwijssetting. Ook is nog niet helemaal duidelijk of onderwijs uiteindelijk wel passend is.

Deze kinderen worden tijdelijk in de groep “de Beuk” op Kiem geplaatst met als doel toewerken naar plaatsing in een reguliere groep van Kiem (of eventueel een andere school).

Het ABA Huis en Kiem werken hierin samen volgens de visie van “één kind, één plan”; hier wordt vorm en inhoud aan gegeven door een multidisciplinair team met een interdisciplinaire benadering.

Wegens het grote succes wordt het aantal dagen dat de kinderen naar groep “de Beuk” gaan van 3 naar 4 dagen per week uitgebreid. Per september 2021 zal dit zelfs worden uitgebreid naar 5 dagen per week.

Meer weten over de samenwerking tussen het ABA Huis en Kiem? Klik hier

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.