Samenwerking met Educé op onze dagbehandeling

In 2018 is het ABA Huis in samenwerking met Educé een leerrecht pilot gestart op onze locatie in Rotterdam. Samen met Educé zijn we gaan onderzoeken op welke manier we, naast zorg en behandeling, onderwijs kunnen integreren op de groepen van het ABA Huis.
De samenwerking met Educé leverde al snel mooie resultaten op en is daarom in 2019 uitgebreid naar het ABA Huis in Dordrecht.  

Wat is Educé?

Educé is een onderdeel van Horizon Jeugdzorg en onderwijs en geeft antwoorden op vragen over het passend onderwijs. Educé helpt scholen, docenten en zorgcoördinatoren bij het bieden van hulp op maat aan leerlingen.  Meer info op de vernieuwde website van Educé.

Waarom deze samenwerking?

Alle kinderen (> 5 jaar) die naar de dagbehandeling van het ABA Huis komen hebben een ontheffing van de leerplicht en krijgen geen onderwijs. Álle kinderen hebben echter recht op onderwijs maar er bestaan nog geen scholen die voldoen aan de voorwaarden die sommige kinderen nodig hebben om goed tot leren te komen. Het ABA Huis en Educé hebben zichzelf het doel gesteld om te gaan voorzien in dit aanbod. Het ABA Huis blijft zorg en behandeling bieden maar nu aangevuld met onderwijs.

Wat houdt dit in?

Educé verzorgt onderwijs op maat op het ABA Huis. De intern begeleider vanuit Educé stelt voor ieder deelnemend kind een plan op. De opgestelde onderwijsdoelen worden toegevoegd aan het bestaande zorgplan. Twee dagen per week is de leerkracht van Educé aanwezig en onderdeel van het ABA Huis team. De leerkracht geeft de kinderen individueel of in de groep les. Samen met de ABA trainers en de logopedist, worden zo aan alle ontwikkeldoelen gewerkt die voor het kind zijn opgesteld. 

Meer lezen over Leerrecht in Rotterdam?

Leerrechtaanpak