De aanmeldroute: van eerste contact tot start van de begeleiding

 

1 Contact met de coördinator schoolbegeleiding

Neem contact op met de coördinator schoolbegeleiding (zie ‘contact’ voor haar gegevens). Zij zal naar uw reden van aanmelding luisteren en kan de vragen die u heeft over schoolbegeleiding beantwoorden. Met de coördinator schoolbegeleiding kunt u direct een afspraak maken voor een kennismaking.

2 Kennismaking met u

Het doel van deze afspraak is om kennis te maken met elkaar en er samen achter te komen of het ABA Huis de juiste zorgverlener voor uw kind/leerling is.
Mogelijke onderwerpen die besproken worden zijn; de hulpvraag, uw wensen en verwachtingen van de begeleiding, hoe een begeleiding eruit kan komen te zien, uitleg over het werken volgens ABA en de financiering van de begeleiding.

3 Kennismaking met uw kind

Wij maken natuurlijk ook graag kennis met uw kind/leerling, we plannen hiervoor een observatie in op school.

Als u, de school en het ABA Huis van mening zijn dat het ABA Huis de begeleiding kan bieden die uw kind/leerling nodigt heeft dan plaatsen wij uw kind/leerling op de wachtlijst.

4 Intake en kennismaking met de begeleider

Als uw kind/leerling boven aan de wachtlijst staat en het duidelijk is wanneer de begeleiding kan starten maakt de coördinator schoolbegeleiding een afspraak met u voor een intake. Tijdens de intake tekenen we o.a. de zorgovereenkomst, maken u kennis met de begeleider en worden er praktische afspraken gemaakt.

5 Start van de begeleiding

Tijdens de intake is afgesproken welke dagen en uren de begeleiding op school zal worden gegeven. We kunnen van start gaan!

Het ABA Huis probeert wachtlijsten zoveel als mogelijk te voorkomen. Als hier toch sprake van is, dan verwijzen we door naar andere organisaties in de regio. Op dit moment hanteren wij een stop op de wachtlijsten voor schoolbegeleiding.