Schoolbegeleiding

“Het lukt Sami niet om langer dan 10 minuten zelfstandig te werken, hij loopt geregeld van zijn plek en komt hierdoor niet tot leren”

“Bijna iedere keer tijdens de pauze buiten gaat het hetzelfde; Sofie verstoort het spel van andere kinderen en heeft hierdoor regelmatig ruzie”

“We hebben een leerling op school die veel negatieve aandacht vraagt tijdens de lessen. Kan zijn leerkracht handvaten krijgen vanuit ABA om hem op een manier te benaderen die hem verder helpt maar niet ten koste gaat van de aandacht en tijd voor de andere leerlingen?”

Dit zijn zomaar drie voorbeelden van hulpvragen van leerlingen op school maar er zijn natuurlijk meer redenen te bedenken waarom een kind begeleiding nodig heeft op school. Misschien heeft hij ondersteuning nodig om beter tot leren te komen? Zijn er hulpvragen op sociaal gebied? Of is er sprake van gedragsproblematiek?

Het ABA Huis biedt individuele begeleiding aan kinderen op school en begeleiding aan leerkrachten. Dit doen wij in het regulier basisonderwijs, in het speciaal (basis)onderwijs en op het voortgezet speciaal onderwijs.

Het ABA Huis werkt op maat en wil de begeleiding bieden die nodig is, dit betekent dat niet iedere begeleiding er hetzelfde uitziet. Aan de hand van observaties en gesprekken met betrokkenen wordt er een zorgplan opgesteld met daarin de doelen waar we aan gaan werken.  Daarnaast maken we afspraken over de vorm van de begeleiding, deze is afhankelijk van de hulpvraag en de financiering. De volgende vormen van begeleiding worden het meest ingezet:

  • “schaduwen” van een leerling in de groep;
  • 1 op 1 begeleiding/training van de leerling (gedeeltelijk) buiten de groep;
  • coachen van de leerkracht;
  • een combinatie van bovenstaande vormen van begeleiding