Schoolvoorbereidende groep

Schoolvoorbereidende groep

Naast de reguliere en communicatiegroepen, heeft het ABA Huis ook een school-voorbereidende groep. Het doel van deze groep is om kinderen klaar te stomen en voor te bereiden voor een vorm van onderwijs. De doelgroep van de school voorbereidende groep omvat dus ook kinderen die naar verwachting zullen doorstromen naar een vorm van onderwijs (regulier, SBO, SO (clusteronderwijs). Kinderen vanuit de reguliere groep kunnen doorstromen naar de school voorbereidende groep wanneer zij daar klaar voor zijn. Indien uit de kennismaking en observatie blijkt dat het kind passend zou zijn op de school voorbereidende groep, kan het kind hier ook al starten.
 
Een kind kan op de school voorbereidende groep geplaatst worden wanneer er behoefte is aan het ontwikkelen van pre-schoolse vaardigheden zoals groepsinstructies, een goede interactie met de andere kinderen op de groep, taakgerichtheid en werkhouding. Het kunnen leren en ontwikkelen in een groepssetting zonder al te veel tussenkomst van trainers is een voorwaarde voor deze groep, net als het kunnen blijven zitten tijdens een taak. Daarnaast is het van belang dat een kind zich verbaal of met een spraakhulpmiddel duidelijk kan maken. Er wordt gewerkt in een klein groepje (maximaal 8 kinderen onder begeleiding van twee trainers) aan de hand van een zorgplan. In het zorgplan zijn de individuele doelen opgenomen waar wij aan zullen werken met het kind. Er wordt zowel een één op één als groepsgewijs met de kinderen gewerkt op de groep.
 
Op de groep wordt er gewerkt aan de hand van een vaste dagstructuur, waarbij de nadruk ligt op school voorbereidende vaardigheden, denk hierbij aan een activiteitenschema, het volgen van een instructie, maar ook schoolse taken zoals leren lezen en schrijven. Op de schoolvoorbereidende groep wordt ook samengewerkt met een leerkracht van Educé, zie ABA Huis en Onderwijs – samenwerking met Educé.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.